Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave

Pozdravljeni!

Ste v aplikaciji za sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave v občini Kočevje.

Vašo prijavo okvare bodo prejeli zaposleni na občini Kočevje, kjer bodo skupaj z vzdrževalci obravnavali prijavo in v najkrajšem možnem času tudi okvaro sanirali.

Izberite spodnji gumb za prijavo okvare.

Nastavitve

Shrani

Kontakt

Pošlji

Procesiranje ukazov

V redu