Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave

Pozdravljeni!

Ste v aplikaciji za sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica.

Vašo prijavo okvare bo prejela služba za vzdrževanje javne razsvetljave na Komunali Slovenska Bistrica, ki je upravljavec javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica. Prijavo bodo vzdrževalci obravnavali in v najkrajšem možnem času okvaro odpravili.

Izberite spodnji gumb za prijavo okvare.

Nastavitve

Shrani

Kontakt

Pošlji

Procesiranje ukazov

V redu