Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave

Pozdravljeni!

Ste v aplikaciji za sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave v občini Sodražica.

Vašo prijavo okvare bodo prejeli zaposleni na občini Sodražica, kjer bodo skupaj z vzdrževalci obravnavali prijavo in v najkrajšem možnem času tudi okvaro sanirali.

Izberite spodnji gumb za prijavo okvare.

Nastavitve

Shrani

Kontakt

Pošlji